από -
0 472

"Βάρβαρος είναι όποιος πιστεύει στη βαρβαρότητα" Claude Levi-Straus "Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις" Κ.Π. Καβάφης ~ Υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια τρόποι θέασης της πραγματικότητας -από την μεριά των...