από -
0 741

Ο έρωτας ξεκινάει με μια μεταφορά. Ο έρωτας ξεκινά όταν μια γυναίκα εγγράφεται στην ποιητική μας μνήμη. Μίλαν Κούντερα, Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Πρώτα είναι...