Χρησμός

0
112

 

Πυθία

 

Ήξεις αφήξεις ου, ΕΡΤ ανοίξεις

ή

Ήξεις αφήξεις, ου ΕΡΤ ανοίξεις

;